Regulamin internetowej sprzedaży biletów poprzez serwis www.lefthandsounds.org

Poniższy Regulamin określa zasady zakupu biletów na koncerty i wydarzenia artystyczne, zwane dalej Imprezami, organizowane przez agencję Left Hand Sounds.

 1. Zasady ogólne

  • Sprzedającym bilety jest Left Hand Sounds Maciej Mińczykowski, Czysta 22B, Kiekrz, 62-090 Rokietnica, NIP: 7772757149, REGON: 366421152
  • Regulamin dotyczy sprzedaży biletów dokonywanej za pośrednictwem serwisu na stronie internetowej www.lefthandsounds.org
  • Serwis umożliwia zakup biletów, pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu, poprzez system płatności operatora PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
  • Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść oraz akceptuje regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatora PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny jest pod adresem http://www.payu.pl. W przypadku napotkania problemów z działaniem lub obsługą systemu płatności, Kupujący może skontaktować się z operatorem systemu pod adresem poczty elektronicznej: pomoc@platnosci.pl lub telefonicznie pod numerem (61) 630 60 05.
  • W związku ze sprzedażą biletów za pośrednictwem strony internetowej www.lefthandsounds.org nie są wystawiane paragony ani faktury VAT.
 2. Zamówienia

  • W celu zakupu biletu Kupujący powinien dokonać:
   • wyboru koncertu lub innego wydarzenia,
   • wyboru rodzaju i liczby zamawianych biletów,
   • podać niezbędne dane osobowe, wymagane w formularzu,
   • zapłaty za wybrane bilety za pośrednictwem serwisu PayU.
  • O puli biletów dostępnych do sprzedaży internetowej oraz zakończeniu ich sprzedaży decyduje Left Hand Sounds.
  • Brak możliwości zakupu biletu przez Internet nie musi oznaczać braku biletów w kasie przy wejściu na Imprezę lub w innych punktach sprzedaży.
 3. Płatności

  • Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu PayU.
  • Podana cena jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT. Do ceny biletu może być doliczana jest opłata manipulacyjna serwisu PayU.
  • Zamówienie nieopłacone w czasie podanym przy przyjmowaniu zlecenia zostaje automatycznie anulowane. Kupujący powinien dokonać dokładnego sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji. Left Hand Sounds nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 4. Dostawa

  • Dostarczenie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez wysłanie na podany adres e-mail elektronicznego biletu z adresu bilety@lefthandsounds.org, zawierającego: imię i nazwisko Kupującego, ilość zakupionych biletów, kod zabezpieczający oraz kod QR.
  • Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.
  • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta/Dz.U. z 2014 r. ,poz. 827/, kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zakupu biletu.
 5. Zasady posługiwania się biletem

  • Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem.
  • Wstęp na Imprezę jest możliwy po okazaniu zakupionego biletu w formie elektronicznej lub drukowanej i jego weryfikacji na podstawie danych osobowych Kupującego zamieszczonych na bilecie.
  • W przypadku zakupu – w ramach jednego zamówienia – więcej niż jednego biletu, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko Kupującego.
  • Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Kopiowanie, udostępnianie biletu osobom trzecim lub utrata biletu, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w Imprezie, na którą został zakupiony bilet.
 6. Zwroty i zamiana biletu

  • Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny bilet poza przypadkiem odwołania lub zmiany terminu Imprezy.
  • Reklamacja w przypadku odwołania lub zmiany daty wydarzenia
  • Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: bilety@lefthandsounds.org podając informację o chęci zwrotu biletu oraz kod zabezpieczający biletu. Środki zwracane są na rachunek, z którego nastąpiła zapłata za bilet. W przypadku zakupu w punkcie stacjonarnym bilety należy zwracać w miejscu zakupu za okazaniem paragonu.
 7. Dane osobowe

  • Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia przez Left Hand Sounds.
  • W wypadku, kiedy zakup biletu wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.
  • Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich udostępnionych danych, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182/. Administratorem danych osobowych jest Left Hand Sounds Maciej Mińczykowski, Czysta 22B, Kiekrz, 62-090 Rokietnica, NIP: 7772757149, REGON: 366421152
 8. Informacje końcowe

  • Wszystkie informacje na temat repertuaru, cen biletów na Imprezy opublikowane są na stronie www.lefthandsounds.org.
  • Reklamacje można składać pod adresem poczty elektronicznej: bilety@lefthandsounds.org. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.